ระบบเสียงไร้สายไอพี /ผ่านอินเทอร์เน็ต (ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน) ใช้ได้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077

ระบบเสียงไร้สาย/ระบบกระจายเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย/ระบบประกาศไร้สาย/ระบบเสียงสาธารณะชนิดไร้สาย /ระบบหอกระจายข่าวไร้สาย/เสียงไร้สาย/ระบบเสียงดิจิตอลไอพีแบบไร้สาย/Wireless Sound System/Wireless Public Address System/Wireless Broadcasting System/Wireless Audio Broadcasting System

ระบบกระจายเสียงไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting) คือ ระบบกระจายข่าวสารด้วยเสียง สำหรับเสียงประกาศ หรือกระจายเสียงเพลงแบบไร้สาย โดยไม่ต้องเดินสายเหมือน ระบบเสียงตามสายทั่วไป เหมาะสำหรับการส่งกระจายเสียงในระยะไกล เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งการเดินสายทำไม่ได้ ส่งตามสัญญาณเครือข่าย IP Network ,WiFi , Access Point , GSM /3G/4G/LTE/5G เป็นต้น


รูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงสาธารณะผ่านเครือข่ายไอพี หรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Ethernet) และ อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็น Audio over IP , Audio over Internet รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN ส่งสัญญาณเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งสัญญาณเสียงผ่าน wifi เสียงตามสาย ผ่าน แลน ระบบเสียงผ่านระบบ ไอ พี เสียงตามสายไฟเบอร์ สาย lan เครื่องเสียง ระบบเสียงผ่าน IP Network Intercom ผ่าน LAN ระบบประกาศเสียงตามสาย IP

ระบบเสียงประกาศไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียงผ่าน Internet สำหรับกระจายข่าวสาร หรือประกาศเสียง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GSM/4G/LTE แบบไร้สาย โดยใช้ซิมเน็ต หรือต่อสายอินเทอร์เน็ตตามบ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังจุดติดตั้งลำโพงตามหมู่บ้านอีกต่อไป เหมาะกับการเชื่อมโยงข่ายกระจายเสียงจาก เทศบาล หรือ อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ให้คุณภาพของสัญญาณเสียงที่ชัดเจน สามารถควบคุมการสั่งปิด/เปิดชุดลูกข่ายที่ติดตั้งตามหมู่บ้านได้จากระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์ได้

สำหรับการกระจายข่าวสารด้วยเสียงในยุค New normal and Social Distancing แม้อยู่ห่างไกลกัน ก็สามารถรับฟังข่าวสารได้จากทุกๆที่


ระบบนี้เหมาะกับองค์กร หรือหน่วยงานใดบ้าง

1.สถาบันการศึกษา โรงเรียน , วิทยาลัย , มหาวิทยาลัย

2. หน่วยงานราชการ กระทรวง , ทบวง ,กรม , จังหวัด , อำเภอ , เทศบาล , อบต,

3. บริษัท, โรงงาน, ห้าง, ร้าน ,ตลาด

4. ชุมชน , หมู่บ้าน , สนามกีฬา

5 . โรงพยาบาล , วัด, มัสยิด , มูลนิธิฯ , สมาคมฯ ฯ ชมรม

6. หรือ หน่วยงาน อื่นๆ ที่มีสมาชิก หรือต้องการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแบบทีเดียวจำนวนมาก เป็นต้น


สนใจหรือต้องการคำปรึกษา หรือให้ไปสาธิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0863175577 / 0896080077
ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับทุกหน่วยงาน


ระบบเสียงไร้สายผ่านอินเตอร์เน็ต