ระบบเสียงประกาศตามสาย,ระบบเสียงประกาศไร้สาย

ระบบประกาศเสียงตามสาย สำหรับประกาศเสียง ข่าวสาร ให้กับชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเดินสายและ แบบไร้สาย ผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่ 430.225MHz (เดิม 420.200MHz) ที่กสทช. กำหนด และระบบเสียงประกาศแบบไร้สาย ผ่านโครงข่าย Internet

ระบบเสียงประกาศ ระบบประกาศเสียง ระบบเสียงประกาศตามสาย ระบบประกาศเสียงไรสาย ระบบเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงตามสายสาธารณะ Sound Public Address System คือการส่งสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง อาจจะเป็นไมโครโฟน หรือเครื่องเล่นเสียง CD/VCD/DVDMP3 หรือจากเครื่องรับวิทยุ หรือแหล่งอื่นๆ แล้วส่งไปที่เครื่องขยายเสียงเพื่อทำการขยายให้ได้กำลังสูง เพื่อจะได้ส่งไปตามสายในระยะทางที่ไกลๆ โดย ที่ปลายทางจะมีลำโพงต่ออยู่

ระบบเสียงตามสาย อาจถูกเรียกได้หลายแบบเช่น ระบบเสียงตามสาย เสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียงสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความหมายในทางเดียวกัน อาจจะมีวัตถุประสงค์และรูบแบบการใช้งานที่แตกต่างกันบ้าง ไม่สำคัญ แต่พื้นฐานหลักการจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เขียนมาในตอนต้น

การใช้งานระบบเสียงตามสายนิยมใช้ในระยะที่ไม่ไกลมาก โดยปกติจะใช้ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือในพื้นที่หน่วยงาน โดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2 กิโลเมตรเนื่องจาก ยิ่งระยะทางไกลจะทำให้เกิดความต้านทานในสาย และทำให้สัญญาณเสียงเบาลง

ข้อดีของระบบเสียงตามสายแบบนี้คือ ง่าย สะดวกในการติดตั้งและดูแคุณภาพเสียงดีใช้ได้ แต่ไม่นิยมใช้กับระยะทางไกล ถึงแม้จะสามารถทำให้ส่งได้หลายสิบกิโลได้ก็ตาม (จำเป็นต้องใช้ขนาดสายที่ใหญ่ขึ้น,กำลังส่งสูงขึ้น หรือมีอุปกรณ์ขยายเสียงระหว่างทาง) ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกแบบและติดตั้ง เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วอาจเจอปัญหาหลายๆอย่างได้


ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียง ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในยุค Covid-19

(ผู้รับ)>>>>>อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้

(ผู้ส่ง)>>>> สะดวกควบคุมผ่านออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร

 • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังประกาศผ่านโทรศัพท์ และรับฟังผ่านลำโพงที่ติดตั้ง

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

 • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์


ระบบเสียงประกาศไร้สาย ผ่านอินเทอร์เน็ต INTERNET

เหมาะสำหรับการกระจายข่าวสารด้วยเสียงในยุค New normal and Social Distancing ที่สุด แม้อยู่ห่างไกลกัน ก็ยังสามารถรับฟังข่าวสารได้จากทุกๆที่ แค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

 • ระบบกระจายเสียงข่าวสาร ที่มีประสิทธิภาพ ถึงประชาชนโดยตรง

 • รับฟังจากลำโพงที่ติดตั้งอยู่แบบไร้สายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ( ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นวิทยุแบบเก่า)

 • มีระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์ อัตโนมัติ เมื่อมีการกระจายเสียง หรือหยุดการกระจายเสียง ไม่พลาดข่าวสาร แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รู้ทันที่เมื่อมีประกาศ แม้ไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง

 • รับฟังเสียงประกาศ ผ่านหน้าเว็บ ด้วยโทรศัพท์มือถือ จากที่ไหนก็ไม่ แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ เช่นไปต่างจังหวัด ก็ติดตามฟังประกาศได้ข่าวสารจากหน่วยงานได้ทันที

 • รับฟังจากลำโพงที่ติดตั้งในพื้นที่ เสียงดัง ชัดเจน ดีกว่าระบบเดิม

 • เลือกปิด-เปิดชุดลูกข่ายไม่ให้เสียงออกที่ลำโพง หรือปรับเร่งลดเสียงได้ เป็นรายตัวผ่านหน้าเว็บ

 • ตรวจดูสถานะ การทำงาน หรือควบคุมระยะไกลผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้

 • ไม่มีเสียงรบกวน ไม่สร้างความรำคาญ ประกาศได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 • อื่นๆ


ระบบนี้เหมาะกับองค์กร หรือหน่วยงานใดบ้าง
1.สถาบันการศึกษา โรงเรียน , วิทยาลัย , มหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานราชการ กระทรวง , ทบวง ,กรม , จังหวัด , อำเภอ , เทศบาล , อบต,
3. บริษัท, โรงงาน, ห้าง, ร้าน ,ตลาด
4. ชุมชน , หมู่บ้าน , สนามกีฬา
5 . โรงพยาบาล , วัด, มัสยิด , มูลนิธิฯ , สมาคมฯ ฯ ชมรม
6. หรือ หน่วยงาน อื่นๆ ที่มีสมาชิก หรือต้องการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแบบทีเดียวจำนวนมาก เป็นต้น

ทดลองฟังเสียงประกาศ/กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่ หรือที่รูปภาพ