ระบบเสียงประกาศไร้สาย สำหรับหน่วยงานอปท. เทศบาล / อบต. / หมู่บ้าน (ต้องขออนุญาตใช้งานจาก กสทช.)

ระบบเสียงแบบไร้สาย มี 2 แบบหลักๆดังนี้

 1. สำหรับทุกหน่วยงาน ใช้ได้ไม่ ต้องขออนุญาตใช้

2. สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด

เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM) ย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ข้อดี ของระบบกระจายเสียงไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ

 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย

 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือไม่สามารถเดินสายได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย สำหรับโครงการ กระจายข่าวไร้สาย อบต เทศบาล

คุณลักษณะโดยทั่วไป

 1. เป็นระบบกระจายเสียงไร้สาย ส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุไปยังเครื่องรับสัญญาณที่ตั้งห่างไกลออกไปได้ระยะ กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 3-10 ตารางกิโลเมตร

 2. สามารถรองรับเครื่องรับ ,หอกระจายข่าว และหอเตือนภัย ได้ไม่จำกัดจำนวน

 3. มีสัญญาณเสียงเตือนภัย ไปยังเครื่องรับ หอกระจายข่าว และหอเตือนภัย

 4. รองรับสัญญาณเสียงขาเข้าเช่น วิทยุ ,เครื่องเล่น CD/MP3 และไมโครโฟน

 5. ชุดเครื่องรับสัญญาณสามารถรองรับการต่อลำโพงได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัว และมีประสิทธิภาพโดยสามารถกระจายเสียงได้ยินเสียงข้อความประกาศ ชัดเจน ครอบคลุมพื้นที่ๆ(ไม่มีสิ่งกีดขวาง)ห่างจากจุดติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า100 เมตร


ระบบเสียงไร้สายไอพี (ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน)

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย/ตามสาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

 • ไม่ใช่ระบบคลื่นความถี่วิทยุแบบทั่วไป

 • ไม่มีปัญหาเรื่องคลื่นแทรก / สัญญาณเสียงรบกวน

 • เสียงดัง ฟังชัดเจน ครบเสียงทุ้ม กลาง แหล

 • ระบบกระจายเสียงออก 2 ช่องทาง 1.แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อกดเริ่มประกาศและสามารถรับฟังผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 2.กดให้เสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย

 • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ต้องห่วงว่าจะรบกวนชาวบ้าน

 • ใช้กับชุดลูกข่ายติดลำโพง พร้อมเลือกให้เสียงออก/ไม่ให้ออกได้

 • ควบคุมระยะไกล หรือดูสถานะการทำงานผ่านหน้าเว็บได้

ทดลองฟังการประจายเสียง/เสียงประกาศผ่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ออกอากาศ สด Live! )